Arnold J. Toynbee ve Harf İnkılabı

Meşhur İngiliz Tarihçisi Arnold J. Toynbee    “A Study of History” (Tarih Bilinci) isimli kitabında Harf İnkılâbını değerlendirerek “Türkler harf inkılâbıyla kendi kaynaklarına el atmak husûsunda yabancılardan farksız oldular” demekte ve şöyle devam etmektedir: Günümüzde Hitler, kendi düşüncesine karşı olan bütün ilmî hazîneleri kökten yok edip kaldırmanın yolunu tutmuştur. Ne var ki, matbaanın îcadı bu... Continue Reading →

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑