İki Model, İki Kavram

Marksist ekonomik model, emeğin oluşturduğu değerin sadece sermaye sahiplerine kâr olarak geri dönmesini eleştirir. Değeri emek oluşturduğu için mülkiyetin de emeğe ait olması gerektiğini savunur. Bu yüzden özel mülkiyet hakkını kaldırarak sermayenin çalışanlar üzerindeki baskısını sonlandırmak istemiştir. Halbuki özel mülkiyet ve servet birikiminin olmadığı yerde girişimcilik potansiyeli de olmaz. Girişimciler yeni yatırımlar yapamayacağı için çalışanlara... Continue Reading →

Orhan Pamuk ve Kar

Orhan Pamuk’un romanlarıyla üniversite yıllarımda tanıştım. “Benim Adım Kırmızı” ve “Cevdet Bey ve Oğulları” adlı kitaplarını 2006 yılında okumuştum. Bu iki kitap dimağımda çok güzel edebi bir haz bırakmıştı.  Tartışmalı siyasi söylemleri sebebiyle Nobel Edebiyat Ödülü’nü almış olduğunu düşünmeme rağmen yine de Orhan Pamuk bu iki kitabıyla benim için “ülkenin en önemli romancılarından biri” oldu.... Continue Reading →

Katılım Finans Dergisi Blog Yazısı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin kurumsal iletişim yayın organı Katılım Finans Dergisi'nin blog köşesinde yeni yazım yayımlandı. Yazının linkini paylaşıyorum. https://katilimfinans.com.tr/katilim-finans-sistemi/kayit-disi-ekonomi-ile-mucadelede-katilim-finans-modeli-h13207.html Türkiye’deki ve dünyadaki faizsiz bankacılık modelini ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri okurlarına aktaran Katılım Finans Dergisi'nin editör ekibine yazıma yer verdikleri için teşekkür ederim. İki ayda bir yayınlanan dergiye ek olarak Katılım Finans Dergisi'nin internet sitesinde de... Continue Reading →

Tüketim Ekonomisinden Çıkış

Kapitalist ekonomik modelde, piyasadaki tüm aktörlerin kendi faydalarını düşündüğü ve buna uygun şekilde davrandığı kabul edilir. Herkes kendi çıkarına uygun davrandığı için toplumun genelinde faydanın ve refahın en üst düzeyde olacağı kabul edilir. Örneğin bir sanayici satamayacağı bir şeyi üretmez, bir tüccar da kar edemeyeceği bir şeyi vitrinine koymaz, bir tüketici ise fayda sağlayamayacağı bir... Continue Reading →

Panel – “Yeni Finansal Tüketici”

Hacettepeli öğrenciler tarafından organize edilen "Yeni Finansal Tüketici" konulu panele konuşmacı olmak için davet almıştım. Paneli 17 Nisan 2018 Salı günü Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F Konferans Salonunda yaklaşık 200 kişilik bir katılımcı huzurunda gerçekleştik. Akbank Bireysel Bankacılık Pazarlama Yöneticisi Rıza Doruk Ercan panelin diğer konuşmacısıydı. Panelde genel hatlarıyla aşağıdaki konuları aktardık; Finansal okuryazarlık nedir, Tüzel/gerçek kişilerin... Continue Reading →

İnsani Finans

16/17 Kasım 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı, Müsiad, TKBB ve TOBB’un düzenlediği ”İnsani Finans” başlıklı organizasyona katıldım. Finans piyasalarında etkin ve kamu kurumlarında yetkili, yerli ve yabancı birçok panelistin iştirak ettiği uluslararası nitelikte bir organizasyondu. Bu organizasyon mevcut finansal sistemin; toplumlara hizmet etmediğini, gelir adaletsizliğine yol açtığını, reel ekonomiyi desteklemediğini, insan fıtratına ters ve sadece sermayenin kazandığı... Continue Reading →

Faiz Kavramı ve İslam’ın Faize Bakışı

Faizin tanımı tarihsel süreç içerisinde toplumların ve kurumların bakış açısına göre farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden faizin tanımı için birçok kurum ve kişinin ona atfettiği manaları incelememiz gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizin tanımını "Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir". Diğer bir ifade ile "paranın kullanım bedelidir" şeklinde yapmıştır. Türk Dil Kurumu faizin tanımını ise “İşletmek... Continue Reading →

Volkswagen’in İmtihanı

Bu dönem dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Volkswagen’in Emisyon Kontrollerinde Hile Yapması haberi pazarlama, sahtecilik, düzenleyici kurumlarla ilişkiler ve marka yönetimi konularında ders niteliğinde bir süreç oldu. ABD Çevre Koruma Ajansının(EPA) yaptığı testlerin sonuçlarına göre 2008/2014 yılları arası üretilen dizel motorlu Volkswagen markalı araçların egzoz gazı(NOx) oranının ABD standartlarına göre 40 kat daha fazla olduğunu duyurmuştur. Bu... Continue Reading →

Finansal Piyasalar ve Yatırım Araçları

Finansal Piyasaları kısaca tasarruf fazlası olanlar ile tasarruf açığı olanların bir araya gelerek fon alışverişinde bulunduğu yer olarak tanımlayabiliriz. Bu iki grubun bir araya gelerek oluşturduğu bu piyasada bazı kurallar ve belgeler vardır. Bu belgelere finansal varlık veya menkul kıymetler denilmektedir. Finansal işlemler gerçekleşirken şekline, süresine, işlevlerine göre çeşitli farklılıklar oluşmaktadır. Piyasanın düzgün bir şekilde işlem... Continue Reading →

İslami Bankacılık

İslami Bankacılığın tanımı çok geniş perspektiflere göre yapılabilir. Genel hatları ile bir tanım yapmak ve özetlemek gerekirse İslami Bankacılık; Tüm ekonomik işlevlerini şeriat hükümlerine uygun olacak şekilde gerçekleştiren, İslam'ın net olarak haram kıldığı ve konvansiyonel bankacılık sisteminin temeli olan faizi hiçbir suretle işlemlerinde bulundurmayan, tüm para hareketlerini mal veya hizmete bağlayan ve bu ticaretten elde... Continue Reading →

Para Politikasının Hükmü

Maliye politikasını Hükümetler, para politikasını Merkez Bankaları belirler ve uygular. Dünyada özellikle son on yıllık süreçte tüm politikaları merkez bankaları belirliyormuş gibi bir algı oluştu. Ekonomiyle alakalı tüm konularda gözler merkez bankalarına dönmüş durumda. Dünya liderleri üzerilerindeki ekonomik sorumluluğu merkez bankalarına atmış olmaktan gayet memnun görünüyor. Bugün herhangi bir devletin vatandaşı ekonomideki kötü hali protesto... Continue Reading →

İslami Finans

İslami Finans, temeli İslami hüküm ve uygulamalara dayanan, modern sistematiği ise yarım asırlık dönemde inşa edilen, global konvensiyonel finans piyasalara alternatif oluşturma iddiasında bulunan sistematik bir bütündür. İslami Finans sisteminde işlemlerin İslami kurallar çerçevesinde olması en temel niteliğidir. İslami finans, para yönetimini ilmi bir mesele olarak ele alır ve insan yaşamının her anında yer bulur.... Continue Reading →

Müzik, Kitap ve Tefekkür..

Bir yolculuktayız ve bu yolun üç gizli kahramanı; Müzik, kitap ve tefekkür.. Üçü de ayrı ayrı yardımlarıyla hayatımızı kurtarıyor. Müzik ile sanat ve estetiği hayatımıza yerleştirmeliyiz. Burada yaşamdan keyif almanın kaynağı var. Hüzünlü melodilerde dahi bir lezzet olduğunu hissetmez ve keyif almaz mıyız? Kitap ile öğrenme yoluna gireriz. Bilgi arayışımız ilahi bir arayış, başlangıcımız ise... Continue Reading →

2013 Baharı ve Ekonomik Kırılma

Fed başkanı Bernanke’nin 22 Mayıs’ta tahvil alımlarını azaltacağı yönündeki konuşması Türkiye ekonomisini gidişatın dışında tamamen olumsuz bir boyuta soktu. Fitch'in ardından Moody's tarafından da ülke notumuzun yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi piyasalara beklenen katkıyı yapamadı. Hatta 4,5’lara düşen faiz, tarihi rekorlar kıran Borsa ve piyasalardaki olumlu atmosfer bir anda unutuldu. ‘Gezi’ olaylarının ve Suriye krizinin etkisi... Continue Reading →

Yunus Emre…

Yunus Emre hakkında herkesin farklı bir tahayyülü vardır. Kaynaklara dayalı kesinlik yok, şiirleri muamma, belki de hiç yaşamamıştır. Herkesin gönlü gibi bir Yunus Emre'si vardır. Adıyla şereflendim, hamdolsun..

Toprak ve Hüzün

Toprakları özel kılan bazı nitelikler olduğu gibi o topraklarda yaşayan insanları da özel kılan bazı hasletler var. Anadolu toprağının özelliği ‘bereket’ iken insanlarını farklı kılansa ‘hüzün’leri olmuş. Birinin müspet iken diğerinin menfi olması ilk bakışta ilginç. Burada ki temas edilen iki özelliğin birbirini desteklediğini, birinin diğerinin varlık sebebi olduğunu görünüyor. Yani Bereket hüznü getiriyor. Bereketli toprak... Continue Reading →

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑